شما اینجا هستید: خانه » آخر دنیا کجاست؟

آخر دنیا کجاست؟

شنبه 10 خرداد 1393
0 نظر
دیدنی‌های جهان (27)

Trolltunga یک تخته سنگ بزرگ است که به طور افقی از یک کوه آویزان است. این تخته سنگ در ارتفاعی بیش از 805 متر از سطح زمین قرار دارد و برای رسیدن به بالای آن بین 8 تا 10 ساعت زمان لازم است. ولی این زمان و سختی راه ارزش دیدن منظره زیر پای این تخته سنگ را دارد و بدون شک یکی از زیبا‌‌ترین مناظر طبیعی جهان را در این مکان خواهید دید.‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟

آخر دنیا کجاست؟

‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟‌‌
آخر دنیا کجاست؟ آخر دنیا کجاست؟