شما اینجا هستید: خانه » آزمون عشق و عاشقی

آزمون عشق و عاشقی

به سوال‌های آزمون عشق که در ادامه می‌آیند با توجه به جدول امتیازهای زیر پاسخ دهید و در انتها امتیازات خود را با هم جمع کنید و نتیجه آزمون عشق را ببینید. این آزمون را می‌توانید براساس رابطه‌ای که هم اکنون دارید یا روابط پیشین خود یا روابط‌تان با مردها به طور عموم پاسخ دهید اما همه این سوال‌ها را با صداقت پاسخ دهید گر چه ممکن است از این که پیش خودتان اعتراف می‌کنید، برای‌تان خوشایند نباشد اما روبه رو شدن با حقیقت آغازین قدم برای تغییر است.

آزمون عشق و عاشقی آزمون عشق و عاشقی

  • بار‌ها و بارها: هیچ امتیاز
  • اغلب: ۴ امتیاز
  • گاه به گاه: ۸ امتیاز
  • به ندرت: ۱۰ امتیاز

۱) احساس می‌کنید باید دور و بر نامزد یا همسرتان پاورچین پاورچین راه بروید، تا مبادا او را ناراحت کنید.

۲) احساس می‌کنید نامزد یا همسرتان با شما با احترام رفتار نمی کند.

۳) در محل کار یا هنگامی که با دوستان خود هستید با اعتماد به نفس و از موضع قدرت بیشتری برخورد می‌کنید.

۴) از این که انرژی منفی به نامزد یا همسرتان بدهید، احساس امنیت و راحتی نمی کنید.

۵) از این که نیاز‌ها و خواسته‌های تان را از نامزد یا همسرتان مطالبه کنید، مردد هستید و بعضی اوقات نگرانید که مبادا بیش از حد محتاج جلوه کنید.

۶) احساس می‌کنید رفتار نامزد یا همسرتان به مراتب بدتر از رفتار شما با اوست.

۷) هنگامی که نامزد یا همسرتان رفتار مهربانانه با شما ندارد، به امید جلب محبتش تلاش می‌کنید تا هر چه بیشتر با او مهربان باشید.

۸) احساس می‌کنید برای این که به نامزد یا همسرتان نشان دهید که از عشق، محبت، آزادی و برابری سهمی دارید، باید برای این کار خیلی تلاش کرده تا او را متقاعد کنید.

۹) غالبا مجبورید در مورد رفتار همسرتان یا اوضاع و شرایط زندگی خود، برای دیگران عذر و بهانه بیاورید و از او دفاع کنید.

۱۰) به دلیل دست کم گرفتن و زیر پا گذاشتن عزت نفس خود در مقابل یک مرد، غالبا از دست خود عصبانی می‌شوید، گرچه به خودتان قول داده بودید هرگز دوباره چنین رفتاری نکنید، اما همچنان اجازه می‌دهید با عشق و محبت کمتر از آنچه به راستی استحقاقش را دارید با شما رفتار شود.

آزمون عشق و عاشقی آزمون عشق و عاشقی

نتیجه تست عشق

امتیاز ۱۰۰ تا۸۰ : موفق هستید
به شما تبریک می‌گویم. شما در رابطه خود موضعی برابر با همسرتان دارید و هرگز آنچه و آن که هستید را به خاطر عشق بیشتر فدا نکنید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی در مواردی که امتیاز کمتری گرفته اید کار کنید.

امتیاز ۷۹ تا۶۰: تلاش تان را بیشتر کنید
شما یک قربانی عشق هستید اما نه با مشکل جدی و حاد، اما در بسیاری از موارد در روابط خود از موضع ضعف برخورد می‌کنید. توجه کنید که ترس از دست دادن و تایید، شما را از درخواست آنچه استحقاقش را دارید، باز می‌دارد. سعی کنید، در راستای عشق ورزیدن با خودتان کار کنید و خود را کمتر زیر پا بگذارید.

امتیاز ۵۹ تا۴۰: اخطار
چه بخواهید و چه نخواهید اعتراف کنید در روابط خود با مردها یک قربانی عشق هستید زیرا اجازه می‌دهید با شما بد رفتاری کنند. به منظور احقاق حق خود در مقابل همسرتان نمی ایستید. چنان در فدا کردن برای عشق بیشتر متخصص شده اید که دیگر از یاد برده اید راحت بودن کنار یک مرد به چه معناست و چگونه احساسی است.

امتیاز ۳۹ تاصفر: اورژانس
شما یک قربانی عشق حرفه‌ای هستید. احتمالا نسبت به خود از احترام شخصی بسیار ناچیزی برخوردار هستید یا اصلا ندارید. با توجه به رفتارهای بسیار بدی که توسط مردان زندگی تان با شما می‌شود، می‌توان گفت که اعتماد به نفس شما نیز بسیار پایین است. مادامی که خودتان را دوست ندارید، انتظار نداشته باشید به شما عشق بورزد وقت آن رسیده که برخیزید و مانند یک زن قوی باشید. باید همین الان اقدام کنید.

آزمون عشق و عاشقی آزمون عشق و عاشقی