شما اینجا هستید: خانه » آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی

آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی

یکشنبه 05 مرداد 1393
0 نظر
تاریخ (17)

San Gimignano یک تپه کوچک در منطقه‌‌ای معروف به توسکانی ایتالیا، در 56 کیلومتری جنوب شهر فلورانس است.روستای رون وسطیی اتروسک که در این محل قرار داشت، وقتی در سال 1199 مستقل شد و اولین شهرداری خود را به دست آورد شروع به ساخت کلیسا‌‌ها و ساختمان‌‌های بزرگ در این شهر کردند و این ساخت و ساز تا سال 1353 که این شهر سقوط کرد ادامه داشت.این بنا‌‌ها که آسمان خراش‌‌های دوران خود بوده‌‌اند هنوز در این تپه قابل مشاهده می‌باشند.
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی

آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی

‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی‌‌
آسمان‌خراش‌ در قرون وسطی