شما اینجا هستید: خانه » اس ام اس برای خوشبختی

اس ام اس برای خوشبختی

یکشنبه 01 شهریور 1394
0 نظر
خوشبختی (1)

خوشبَـختی تعداد کسانی نیست که تورا احاطه کرده اند !
خوشبـختی تعداد دست هایست که هنگام سختی بـه سمت تو گشوده میشوند
خوشبـختی یعنی؛ !
وقتی خسته از سر کار میرسه خونه
تا اومد جلـو اول بـگی: گل یادت رفت بـاز !
اون هم بـگه: گل که داریم تو خونه
بـگی: کجاس؟
اون هم بـغلـت کنه و بـگه: بـین بـازوهای من.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی اس ام اس برای خوشبختی

گوشه چشمی از نگاه خدا بـرای خوشبـختی کافیست من شما را بـه تمام نگاهش می سپارم.
اس ام اس برای خوشبختی اس ام اس برای خوشبختی

کاش خوشبـختی هم مثل
مرگ !
حق بـود.