شما اینجا هستید: خانه » اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

یکشنبه 01 شهریور 1394
0 نظر
صبح بخیر (1)

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است
صبحت بخیر
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی تو را خدا نگه دار با آنکه دست سردت از از قلب خسته ی تو گوید حدیث بسیار
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

امروز
شما برای من و من برای شما 
قلبی نورانی
ضمیری آرام
عاقبتی ختم به خیر
و هزاران دعای دیگر از خدا بخواهیم 
صبح زیبایتان بخیر