شما اینجا هستید: خانه » انواع ابروهای ایرانی

انواع ابروهای ایرانی

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393
0 نظر
اطلاعات عمومی (16)

با مجله اینترنتی آنگو و انواع ابروهای ایرانی همراه باشید.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی

انواع ابروهای ایرانی

‌‌

ابرو پاچه بزی‌‌
ابروی پهن سیاه و پر مو، شبیه پای بز است.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی‌‌

ابرو پیوسته‌‌
ابروی پیوسته که فاصله میان دو ابرو نیست.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی‌‌

ابرو قجری‌‌
ابروی سیاه، پهن، کشیده، و از میان به هم پیوسته است.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی‌‌

ابرو کمانی‌‌
ابروی که انحنای ان محسوس تر و بیشتر از حد معمول است.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی‌‌

ابرو خورشید خانمی‌‌
ابرویی که شبیه ابروهایی است که نقاشان دوران قاجار بر اثر درک خود از زیبایی برای خورشید می‌کشیدند.

انواع ابروهای ایرانی انواع ابروهای ایرانی‌‌

ابرو قمر بنی هاشمی‌‌
یکی از مشخصات ائمه زیبایی بی حد آنان و داشتن ابروی کشیده منحنی شکل به هم پیوسته است.‌‌
از این رو نقاشان پرده‌‌های مجالس مذهبی از دوران قاجار برای چهره عباس ابن علی (ع)، ملقب به ماه یا قمر بنی هاشم کشیده اند.

؛