شما اینجا هستید: خانه » بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا

بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393
0 نظر
خبر (6)

خبرگزاری مهر: در آستانه روز کارگر، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در کارخانجات گروه مپنا، ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، با کارگران دیدار کردند.‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا

بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا

‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا‌‌
بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا بازدید رهبر انقلاب از کارخانجات مپنا