شما اینجا هستید: خانه » تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY

تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY

شنبه 02 فروردین 1393
0 نظر
جالب (18)

روزگارنو: عکسی از یک ایرانی در کنار دیگر تصاویر برگزیده جشنواره عکس سونی منتشر شد.‌‌
برهان مردانی بر این عکس عنوان “فرهنگ”نهاده است که مردانی را نشان می‌دهد که خود را در عاشورا غرق گل کرده‌‌اند. از این اثر برای ترکیب بندی‌‌اش تقدیر شده است.

تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY

تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY

‌‌

عکس را ما خیال می‌کنیم که می‌فهمیم؛ این است که سیر و خسته نمی شویم از تماشای آنچه خود یا دیگران از دریچه دوربین دیده و ثبت کرده‌‌ایم. و این، درست، احساس اغلب انسان‌‌های عصر ما است. و دقیقا باوری است که یکی از داوران جشنواره عکس سونی دارد. ولی وی اشتباه می‌کند؛ ما هیچ چیزی را نمی فهمیم؛ بلکه همه چیزها را از منظر خود بازسازی و تفسیر می‌کنیم!‌‌
عکس‌‌ها را ببینیم:

تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌
تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY تصاویر برگزیده جشنواره عکاسی SONY‌‌