شما اینجا هستید: خانه » جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا

جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا

دوشنبه 05 خرداد 1393
0 نظر
شخصیت‌ها (84)

تولد پرنس جورج فرزند دوک کمبریج تکلیف سلطنت در انگلیس را روشن کرد. پرنس جورج بدون شک پادشاه انگلیس خواهد بود و دیگر تولدها در میان خانواده‌‌های سلطنتی نیز از همین رو اهمیت می​یابند​.‌‌
کم سن و سال​ترین پرنس و پرنسس​های حال حاضر جهان عبارتند از:‌‌
پرنسس آریان: جوانترین دختر پادشاه هلند متولد 10 آوریل 2007‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا

جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا

‌‌

پرنسس سوفیا: دومین فرزند پادشاه اسپانیا متولد 29 آوریل 2007
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنسس آملیا مورالس: فرزند چهارم ملکه یونان متولد 26 اکتبر 2007
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنس جیمز: تنها فرزند پرنس ادوارد و کوچکترین نوه ملکه الیزابت دوم متولد 17 دسامبر 2007
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنسس الئونور: دومین دختر و چهارمین فرزند پادشاه بلژیک متولد 14 ژوئن 2008
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنس پیتر آنتون موریتس اریک فان فالنهوون: دومین فرزند پادشاه هلند متولد 19 نوامبر 2008
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنسس منیره مدحول: نوه پادشاه برونئی متولد 2 ژانویه 2011
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنسس ژوزفین و پرنس وینسنت: دو قلوهای پادشاه دانمارک متولد 8 ژانویه 2011
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنسس استله: نوه پادشاه سوئد متولد 23 فوریه 2012
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا‌‌

پرنس جورج: نوه پسری ملکه الیزابت دوم متولد 22 جولای 2013
‌‌
؛‌‌
جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا