شما اینجا هستید: خانه » حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها

حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها

سه شنبه 19 فروردین 1393
0 نظر
آرایش (30)

برترین‌‌ها: حلقه‌‌ها و انگشترها همیشه از اکسسوارهای محبوب بانوان بوده‌‌اند و حالا ترندی به نام “میدی رینگ” (midi ring) و حتی “ناکل رینگ” (knuckle ring) رواج یافته و حلقه‌‌های باریک و زیبای متعدد، زینت بخش انگشتان خانم‌‌ها شده‌‌اند. البته این مدل حلقه همانطور که از نامش پیداست، بالاتر از بند انگشت انداخته می‌شود و نامگذاری آن بسته به محل قرارگیری حلقه روی انگشت است. نمونه هایی از این حلقه‌‌ها را در زیر می‌بینید.
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها

حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها

‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها‌‌
حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها حلقه‌های میدی رینگ مخصوص خانم‌ها