شما اینجا هستید: خانه » زیباترین الماس‌‌های دنیا

زیباترین الماس‌‌های دنیا

دوشنبه 24 شهریور 1393
0 نظر
جواهرات (16)

از میان الماس‌هایی که در جهان وجود دارد، الماس‌‌های فوق‌العاده زیبا را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.
به گزارش فارس،‌ مجموعه الماس‌های فوق‌العاده زیبا جهان را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.‌‌
لازم است بدانید که الماس یکی از سنگ‌های قیمتی و یکی از آلوتروپ‌های کربن است که در فشارهای بالا پایدار است؛ آلوتروپ دیگر کربن گرافیت نام دارد.‌‌
الماس در حالت پایدار دارای ساختار بلندروی (مکعبی) است. الماس ساختار منشوری نیز دارد که این ساختار به صورت شبه‌پایدار در طبیعت به صورت کانی لونسدالنیت وجود دارد.
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا

زیباترین الماس‌‌های دنیا

‌‌
‌‌
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا
زیباترین الماس‌‌های دنیا زیباترین الماس‌‌های دنیا‌‌
اخبار گوناگون – فارس