شما اینجا هستید: خانه » زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز

زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز

جمعه 28 شهریور 1393
0 نظر
دیدنی‌های ایران (34)

نارنجستان قَوام که به باغ قوام مشهور است، بین سالهای 1257 تا 1267 هجری شمسی، در شیراز ساخته و تکمیل شده‌است. ساختمان نارنجستان در زمینی بمساحت 3500 متر مربع و با زیربنای 940 متر مربع در دو جبهه جنوبی و شمالی بنا گردیده است.
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز

زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز

زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز‌‌
زیبایی‌های نارنجستان قوام در شیراز