شما اینجا هستید: خانه » ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها

ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها

چهارشنبه 06 فروردین 1393
0 نظر
ستاره (177)

گالوم‏ شخصیتی خیالی خلق شده توسط جی. آر. آر. تالکین است. وی برای نخستین بار در سری کتابهای هابیت ظاهر شد و نقش بسیار مهمی را در سری ارباب حلقه‌ها ایفا کرد. گالوم از نسل هابیت‌های کنار رودخانه بود و در آنجا به نام اسمیگل شناخته می‌شد.‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها اسمیگل در ارباب حلقه‌ها

ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها

گالوم در واقع شخصیتی بد ذات است که حلقه در وجود اسمیگل به وجود آورده‌است. در این آلبوم چهره عده‌‌ای از بازیگران مشهور با کمی تغییرات به سبک چهره گالوم طراحی شده است که ظاهری جالب به آنها داده است. عکس‌‌ها را در ادامه خواهید دید.
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها
‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌
ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها ستاره‌ها از دید اسمیگل ارباب حلقه‌ها‌‌