شما اینجا هستید: خانه » عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا

عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا

سه شنبه 06 خرداد 1393
0 نظر
آشپزی (25)

در دنیای اطراف ما همیشه شگفتی هایی می‌باشند که می‌توانند چشمان ما را خیره کنند. Fordite‌‌ (معروف به عقیق دیترویت ) یکی از این شگفتی هاست.به نظر میرسد این سنگ رنگارنگ و زیبابه طور طبیعی به این شکل به وجود آمده است ولی در واقع اینطور نیست. در گذشته اتومبیل‌‌ها با اسپری رنگ می‌شدند و سپس برای خشک کردن رنگ اتومبیل بهآن حرارتی بالا می‌دادند. در طول انجام این عملیات در طول روز مقداره زیادی از رنگ‌‌های مختلف روی زمین ریخته میشد و بعد از نفوذ به لایه‌‌های پایین تر سنگ‌‌های روی زمین با حرارتی که هنگام خشک کردن ماشین‌‌ها میدیدند جزئی از سنگ‌‌ها می‌شدند و این عمل با‌‌ها و بار‌‌ها تکرار می‌شد. پس از گذشت زمان این سنگ‌‌های بسیار زیبا با لایه‌‌های رنگارنگ به وجود آمدند.‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا

عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا

‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا‌‌
عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا عقیق دیترویت رنگارنگ‌‌ترین سنگ دنیا