شما اینجا هستید: خانه » عمارت خسرو آباد کردستان

عمارت خسرو آباد کردستان

سه شنبه 08 مهر 1393
0 نظر
دیدنی‌های ایران (34)

خبرگزاری مهر: عمارت خسرو آباد شاخص‌‌ترین بنای استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.این بنا که در بلوار شبلی شهرستان سنندج قرار دارد با شماره1491در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. برخی از صاحب نظران قسمت شرقی بنا را که قصر نامیده می‌شود مربوط به دوره زندیه میدانند وتوسعه وتکمیل آن را به امان الاه خان اردلان نسبت می‌دهند.
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان

عمارت خسرو آباد کردستان

‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌
عمارت خسرو آباد کردستان عمارت خسرو آباد کردستان‌‌

عمارت خسرو آباد کردستان