شما اینجا هستید: خانه » مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014

مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014

دوشنبه 02 تیر 1393
0 نظر
جواهرات (16)

برند دولچه و گابانا را همه می‌شناسند و قبلاً هم کلکسیون‌‌های مختلفی از این برند از جمله پوشاک دخترانه و پسرانه و … را در سایت به نمایش گذاشته بودیم.‌‌
دومنیکو دولچه و استفانو گابانا معروف می‌باشند به خلاقیت و طراحی دوست داشتنی پوشاک زنانه، مردانه و حتی بچگانه و این استعداد آنها در حوزه جواهرات نیز کاملاً مشهود است.‌‌
این بار مجموعه‌‌ای از جواهرات زیبا و رنگارنگ این برند را به نمایش گذاشته‌‌ایم که دولچه و گابانا با کلکسیون پوشاک بهار و تابستان ۲۰۱۴ که موضوع و تم اصلی آن شکوفه‌‌های بهاری بودند ارائه کرده بود. گزیده‌‌ای از جواهرات این برند را در زیر می‌بینید:‌‌
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014

مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014

‌‌
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
کلکسیون جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا ۲۰۱۴
مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014 مدل جواهرات رنگارنگ دولچه و گابانا 2014‌‌
منبع: bartarinha.ir