شما اینجا هستید: خانه » مردی که در 3 قرن را تجربه کرد

مردی که در 3 قرن را تجربه کرد

شنبه 09 فروردین 1393
0 نظر
عجیب ولی واقعی (43)
کا-نه-به-اوی ونس یا با نام اختصاری جان اسمیت نام این پیرمرد 137 ساله آمریکایی هندی الاصل است. شاید وی تنها کسی باشد که در سه قرن 18، 19 و 20 زندگی کرده است. هیچ کس دقیقا تاریخ تولد وی را نمیداند. وی تا بحال چندین بار ازدواج کرده و آخرین عروسش 100 سال از خودش جوان تر بوده است.

وی 100‌‌ها نوه و نتیجه دارد. او راه اندازی اولین لوکوموتیو بخاری را به چشم خود دیده است و برای سوار شدن به آن بلیط رایگانتهیه کرده بود. با توجه به دشواری‌‌های زندگی در سال‌‌های پایانی عمرش پوست صورتش به شدت خشک و ترک خورده بود. او نهایتا در سال 1922 فوت کرده و کاشناسان معتقدند او در زمان مرگ 137 سال داشته است.

مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد

مردی که در 3 قرن را تجربه کرد

‌‌
مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد‌‌
مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد‌‌
مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد‌‌
مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد‌‌
مردی که در 3 قرن را تجربه کرد مردی که در 3 قرن را تجربه کرد‌‌