شما اینجا هستید: خانه » نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان

نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان

شنبه 02 فروردین 1393
0 نظر
دیدنی‌های جهان (27)

خبرآنلاین: هند سومین تولید‌‌کننده نمک در جهان بعد از امریکا و چین است و معروفترین مکان استخراج نمک در هند مکانی است بنام ران کاچسکی در منطقه کوچ در گجرات.‌‌ از انتهای اکتبر عملیات استخراج شروع می‌شود و تا پایان ماه مارس ادامه می‌یابد.‌‌ با برداشت نمک کریستال عملیات استخراج تا ماه ژوئن رها می‌شود و دوباره چرخه جدید شروع می‌شود. در ادامه تصاویر نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان را مشاهده می‌کنید.

نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان

نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان

‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌
نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان نمکستانی در ران کاچسکی هندوستان‌‌