شما اینجا هستید: خانه » وحشتناکترین لباس زنانه

وحشتناکترین لباس زنانه

شنبه 13 اردیبهشت 1393
0 نظر
عجیب ولی واقعی (43)

تاپ ناپ: سارا ماپلی زن 44 ساله بدنش را با بیش از 10 هزار زنبور پوشانده است گویی که لباسی از جنس زنبور به تن کرده است. وی نام خود را ملکه زنبور‌‌ها گذاشتهاست. زنبور‌‌ها هم به وی عادت کرده‌‌اند و حتی به حرکات وی نیز عکس العملی نشان نمیدهند.

وحشتناکترین لباس زنانه وحشتناکترین لباس زنانه

وحشتناکترین لباس زنانه

وحشتناکترین لباس زنانه وحشتناکترین لباس زنانه‌‌