شما اینجا هستید: خانه » کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی

کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی

دوشنبه 19 اسفند 1392
0 نظر
جالب (18)

کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی: کاترین اشتون در بدو ورود و هنگام استقبال محمدجواد ظریف مجذوب آینه کاری‌ها و تزئینات ساختمان وزارت خارجه شد. آینه کاری‌ها و تزئینات ساختمان وزارت خارجه کشورمان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را که برای به دیدار محمدجواد ظریف به آن ساختمان رفته بود مجذوب خود کرد.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز در وزارت امور خارجه کشورمان با یکدیگر درباره مسائل فیمابین دیدار و گفت‌وگو کردند.کاترین اشتون در بدو ورود و هنگام استقبال محمدجواد ظریف مجذوب آینه کاری‌‌ها و تزئینات ساختمان وزارت خارجه شده و با ظریف در این باره نیز گفتگو می‌کند. گفتنی است اشتون در کنار دیدار با مقامات کشورمان قرار است فردا برای بازدید از آثار تاریخی اصفهان به این شهر سفر کند.‌‌

کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی

کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی

کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی‌‌
کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی کاترین اشتون مجذوب معماری ایرانی