شما اینجا هستید: خانه » کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا

کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا

دوشنبه 16 تیر 1393
0 نظر
شخصیت‌ها (84) کیت میدلتون

مدل لباس‌‌های کیت میدلتون خوش لباس‌ترین زن بریتانیایی، کیت میدلتون “Kate Middleton”،همسر شاهزاده ویلیام،چندین بار در راس لیست خوش پوشانِ جهان قرار گرفته است و همیشه سلیقه مد گرا و شیک پوشی این دوشس کمبریج مورد تقدیر طراحان مد بوده است.‌‌
کیت در مجلهِ مد‌‌ Harper’s Bazaar انگلیس خوش لباس‌ترین زن بریتانیایی معرفی‌ شد.مجله بریتانیایی Tatler در سال ۲۰۰۷‌‌، کیت را جز۱۰ نفر برتر دنیای مد معرفی‌ کرد.”Richard Blackwell”وfashion designer معروف که هر ساله لیستی به نام “Fabulous Fashion Independents”‌‌ را منتشر می‌کند، کیت میدلتون را در سال ۲۰۰۷ در این لیست۱۰ نفره قرار داد.‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا

کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا

‌‌
این دوشس ۳۰ ساله همچنین در سال ۲۰۰۸ توسط وبسایت stlyle.com، و در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از سوی مجله مد و فشن Vanity fair مورد تقدیر قرار گرفته است.
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا‌‌
کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا کیت میدلتون خوش پوش‌‌ترین زن بریتانیا