شما اینجا هستید: خانه » ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

جمعه 09 اسفند 1392
1 نظر
آشپزی (25)

در این مطلب قصد داریم شما را با ۳۴ غذای جالب و خوشمزه که تنها با دو ماده اولیه آماده می‌شوند آشنا کنیم. این غذاها در واقع اکثرا به عنوان دسر استفاده می‌شوند. امیدواریم از این پیش‌غذاهای خوشمزه لذت ببرید و چنانچه دستور پخت کامل هر کدام از آنها را دارید، می‌توانید آن را برای آنگو ارسال کنید تا به نام خودتان در بخش آشپزی منتشر شود.

1- Flourless Nutella Cake

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

2- No Bake Coconut Cookie Dough Balls

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

3- Cookies N Cream Oreo Bark

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

4- Strawberry Fudge

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

5- Steak Marinade

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

6-Magic Shell

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

7- Pizza Dough

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

8- Peanut Butter Banana Ice Cream

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

9- Vegan Pinkberry

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

10- Easy Italian Chicken

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

11- Soda Can Cupcakes

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

12- Eggnog Muffins

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

13- Palmiers

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

14- Lemo Mousse

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

15- Soda Pop Sorbet

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

16- Creamy Garlic Broccolli

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

17- Cheese Crisps

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

18- Banana Flax Seed Crackers

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

19- Chocolate Truffles

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

20- White Thin Mints

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

21- Kiss Pies

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

22- Hot Chocolate

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

23- Ice Cream Bread

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

24- Macaroon Cookies

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

25- Biscuits

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

26- Maple Souffle

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

27- Diy Dog Treats

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

28- Oatmeal Cookies

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

29- Pumpkin Muffins

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

30- Onion Dip

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

31- No Bake Energy Bars

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

32- Ham Marinade

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

33- Grilled Cheese Bites

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه

34- Pineapple Ice

۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه ۳۴ غذای ساده و خوشمزه تنها با ۲ ماده اولیه